Hankkeet

Huittisten SUN 2 OY aurinkovoimahanke

Hankeoikeudet ovat siirtyneet SAJM Holding Oy:ltä OX2:lle huhtikuussa 2023. OX2 vastaa hankkeen teknisestä suunnittelusta, rakentamisesta ja rahoituksesta. 

Lue tiedote tarkemmin OX2:n kotisivuilta

Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan, Perko- lanmäen ja Metsämaan alueille. 

Aurinkovoimalan suunniteltu kokonaispinta-ala on enintään 686 hehtaaria ja on pääasiassa talousmetsää ja suota.

Hankkeen tavoiteltu kokonaisteho on arviolta 475 MWp. Valmistuttuaan aurinkovoimapuiston vuosittainen energiantuotanto on arviolta 475 GWh, joka vastaa noin 95 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous).

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen