Hankkeet

Sun riste Oy

Aurinkovoimalan suunniteltu kokonaispinta-ala on noin 16 hehtaaria. 

Hankkeen tavoiteltu kokonaisteho on arviolta 9,9 MWp. Valmistuttuaan aurinkovoimapuiston vuosittainen energiantuotanto on arviolta 9,2 GWh, joka vastaa noin 1800 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous). 

Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa heinäkuussa 2023. Päätös on lainvoimainen ja hankealue on valmis rakennettavaksi.

Aurinko voimala sijoittuu Kokemäen alueelle Kokemäen taajaman itä puolelle. Pienempi ympyrä on 1 km säteellä ja suurempi ympyrä 3 km säteellä. Kohdealue on pääosin metsätalouskäytössä. Kohdealuetta on myös osittain aiemmin käytetty maa-aineisten ottoon.

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen