Hankkeet

Sun 5 Oy Aurinkovoimala

Aurinko voimala sijoittuu Säkylän Matkussuon ja Lamminsuon alueelle.

Kohdealue on pääosin peltoa, metsää ja entistä turvetuotantoaluetta. Alueen maanomistajien kanssa on tehty vuokrasopimukset noin 700 hehtaarin alueesta. Hankkeen tavoiteltu kokonaisteho on arviolta 500 MWp. 

Alueen luontoselvitykset ja muut selvitykset tehdään vuoden 2024 aikana. Hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka tarveharkinnasta vastaa ELY- keskus. YVA- ohjelma jätettäneen hyväksyttäväksi keväällä 2024.

Rakentaminen ajoittunee vuosille 2026-28.

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen