Kotimaista aurinkoenergiaa

Miksi aurinkoenergiaa tulee tuottaa lisää Suomeen?

Aurinkovoima on ympäristöystävällinen uusiutuvan energianlähde, joka perustuu rajattomaan aurinkoenergiaan. Tämä auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, jotka ovat ympäristölle haitallisia ja rajallisia resursseja. Aurinkoenergian tuottaminen ei aiheuta suoria hiilidioksidipäästöjä ja sillä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat pääasiallinen syy ilmastonmuutokseen

Suomesta on puuttunut vielä kokonaan suuret teollisen mittaluokan aurinkoenergiapuistot, joita muualla Euroopassa ja maailmalla on rakennettu jo toistakymmentä vuotta. Suomen valtio haluaa nousta puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi maailmassa. Tämä edellyttää uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä, mikä samalla parantaa Suomen energiariippumattomuutta.

Aurinkovoiman investointi kustannukset ovat laskeneet merkittävästi viimeisien vuosian aikana, mikä yhdessä teknologian kehityksen myötä on tehnyt siitä houkuttelevan vaihtoehdon uusiutuvan energian tuotannossa.

Meistä

SAJM Holding Oy on vuonna 2020 perustettu teollisen mittakaavan kokoluokan aurinkovoimaloita suunnitteleva ja kehittävä suomalainen yhtiö. Tavoitteenamme on lisätä kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. Lisäksi haluamme pienentää energiantuotannon hiilijalanjälkeä ja edistää Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.

Haemme aktiivisesti aurinkovoimaloiden rakentamiseen soveltuvia maa-alueita ja teemme maanomistajien kanssa vuokrasopimukset näistä alueista. Tämän jälkeen kehitämme hanketta luvitukseen asti. Tämän jälkeen pyrimme siirtämään hankkeen aurinkovoimalan rakentajataholle tai lopulliselle sijoittajalle, joka tulee operoimaan voimalaa.

Lue Lisää

Hankkeet

Hankekehitysportfoliomme sisältää tällä hetkellä 5 aurinkovoimahanketta joiden suunniteltu kapasiteetti on yhteensä noin 1000 MWp (Q4/2023).

Hanke Vaihe Sijainti Kapasiteetti
Harjunpää YVA selostusvaihe Ulvila 430 MWp
Sun Riste Oy Lainvoimainen rakennuslupa, vesilupa vireillä Kokemäki 10 MWp
Sun Telja Oy Maanvuokrasopimukset tehty Kokemäki 10 MWp
Sun 6 Oy Kaavoituksessa Harjavalta 60 MWp
Sun 5 Oy YVA ohjelmavaihe Säkylä 500 MWp
Sun 2 Oy Hankeoikeudet siirretty OX 2:lle Huittinen 475 MWp
Katso lisää

13.11.2023 // Harjunpää aurinkovoimahanke, SAJM

Harjunpään aurinkovoimalahanke on edennyt YVA ohjelma vaiheeseen

SAJM Holding Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Ulvilaan Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle, noin kuuden kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen.

Lue lisää

18.4.2023 // SAJM

OX2 ja SAJM Holding yhteistyöhön 475 megawatin aurinkovoimapuiston toteuttamiseksi

Uusiutuvan energian yhtiö OX2on ostanut Huittisissa sijaitsevan aurinkovoimahankkeen hankeoikeudet suomalaiselta aurinkovoimakehittäjältä SAJM Holding Oy:ltä. Lisäksi OX2 ja SAJM Holding ovat sopineet yhteistyöstä hankkeen edistämiseksi investointipäätöstä varten.

Lue lisää

Aurinkovoimasta saatavat hyödyt

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen