Hankkeet

Sun Telja Oy

Aurinkovoimala sijoittuu Kokemäen alueelle Kokemäen taajaman länsi puolelle.  Kohdealue on pääosin metsätalouskäytössä. 

Aurinkovoimalan suunniteltu kokonaispinta-ala on noin 16 hehtaaria. 

Hankkeen tavoiteltu kokonaisteho on arviolta 9,9 MWp. Valmistuttuaan aurinkovoimapuiston vuosittainen energiantuotanto on arviolta 9,2 GWh, joka vastaa noin 1800 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous). 

Hankkeelle ollaan hakemassa rakennuslupaa syksyn 2023 aikana. Rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2024 aikana.

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen