Hankkeet

Sun 6 Oy Kotosuon Aurinkovoimala

Aurinko voimala sijoittuu Harjavallan vesivoimalaitoksen läheisyyteen Kokemäen pohjoispuolelle.  

Kohdealue on pääosin suo aluetta. Alueen maanomistajien kanssa on tehty vuokrasopimukset. Hankkeen tavoiteltu kokonaisteho on arviolta 60 MWp. Alueen luontoselvitykset on tehty vuoden 2023 aikana.

Hankkeen lupaprosessi aloitetaan loppuvuodesta 2023 ja rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2024/2025 aikana.

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen