Hankkeet

Harjunpää aurinkovoimahanke

Ulvilan Harjunpään aurinkovoimala rakennetaan Ulvilaan Harjunpään kylän pohjoispuolelle Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle. Aurinkovoimalan suunniteltu kokonaispinta-ala on enintään 657 hehtaaria ja on pääasiassa talousmetsää ja suota.

Hankkeen tavoiteltu kokonaisteho on arviolta 430 MWp. Valmistuttuaan aurinkovoimapuiston vuosittainen energiantuotanto on arviolta 400 GWh, joka vastaa noin 80 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous). 

Hankkeeseen sisältyy suunnitellun aurinkopaneelijärjestelmän lisäksi voimajohtokäytäviä ja tieverkosto. Aurinkovoimala liitetään Fingridin sähköasemalle ilmajohdolla tai maakaapelilla. Hanke sijaitsee Fingridin 400 kV siirtolinjojen solmukohdassa, mistä syystä ei ole tarvetta pitkille siirtolinjoille, jotka vaativat alleen laajat alueet voimalinjojen rakentamiseksi. Aurinkovoimalan sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla.

Hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka tarveharkinnasta vastaa ELY-keskus.  Tavoitteena on saada ELY yhteisviranomaisen perusteltu päätelmä alkuvuoden 2024 aikana.

Tavoite on, että hankkeen rakentamisen investointipäätös saadaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja rakennustyöt päästään aloittamaan vuonna 2025. Aurinkovoimapuiston arvioidaan aloittavan toimintansa 2027.

13.11.2023 // Harjunpää aurinkovoimahanke, SAJM

Harjunpään aurinkovoimalahanke on edennyt YVA ohjelma vaiheeseen

SAJM Holding Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Ulvilaan Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle, noin kuuden kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen.

Lue lisää

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen