13.11.2023

Harjunpään aurinkovoimalahanke on edennyt YVA ohjelma vaiheeseen

SAJM Holding Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Ulvilaan Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle, noin kuuden kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen. Suunniteltu hanke on pinta-alaltaan enintään 657 hehtaaria ja teholtaan enintään 430 MWp. Yhtiön hanke on edennyt YVA ohjelma vaiheeseen.
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Varsinais-Suomen elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), joka antoi lausunnon SAJM Holdingin Oy:n tekemästä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 13.11.2023.

Lue lausunto tästä.

18.4.2023

OX2 ja SAJM Holding yhteistyöhön 475 megawatin aurinkovoimapuiston toteuttamiseksi

Uusiutuvan energian yhtiö OX2on ostanut Huittisissa sijaitsevan aurinkovoimahankkeen hankeoikeudet suomalaiselta aurinkovoimakehittäjältä SAJM Holding Oy:ltä. Lisäksi OX2 ja SAJM Holding ovat sopineet yhteistyöstä hankkeen edistämiseksi investointipäätöstä varten.

OX2 on kehittänyt aurinkovoimaa vuodesta 2018 ja sillä on Euroopassa suunnitteilla yhteensä yli 4 gigawatin edestä aurinkovoimahankkeita. Huittisten hankkeen lisäksi OX2:n hankeportfolio Suomessa sisältää kaksi teollisen mittakaavan aurinkovoimahanketta Kauhajoella ja Loimaalla. Samoin kuin tuulivoimahankkeissa, OX2 toimii aurinkovoiman kaikissa vaiheissa. Yhtiö vastaa hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja myynnistä sekä valmiiden aurinkovoimapuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Lue koko uutinen OX2:n sivuilta

Kategoriat

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen