13.11.2023

Harjunpään aurinkovoimalahanke on edennyt YVA ohjelma vaiheeseen

SAJM Holding Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Ulvilaan Puhjun, Ruoppakylän ja Rankhuhdan väliselle alueelle, noin kuuden kilometrin päähän Ulvilan keskustasta koilliseen. Suunniteltu hanke on pinta-alaltaan enintään 657 hehtaaria ja teholtaan enintään 430 MWp. Yhtiön hanke on edennyt YVA ohjelma vaiheeseen.
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Varsinais-Suomen elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), joka antoi lausunnon SAJM Holdingin Oy:n tekemästä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 13.11.2023.

Lue lausunto tästä.

Kategoriat

Aurinkoenergia - avain puhtaaseen tulevaisuuteen